Blogposts

Blog

Geplaatst op woensdag 09 september 2020 @ 19:47 door -Postman- , 162 keer bekeken
Pophistorie 2.clubs.nl, hierna te noemen Pophistorie.nl of club

Het doel van deze club is het aangeven op welke plek op het WWW video materiaal beschikbaar is;
in die zin gaat Pophistorie.nl uit van het principe: Kennis is collectief eigendom

De op deze club vermelde informatie is -tevens elders- voor iedereen vrij beschikbaar -te vinden op het internet- en op geen enkele
wijze bedoeld als advies voor het illegaal downloaden van beeld en/of geluidsmateriaal in de meest ruime zin.
Pophistorie.nl brengt de her en der verspreide informatie samen in een voor belangstellenden compacte en overzichtelijke omgeving.
Dat wil zeggen, alle inhoud wordt verstrekt 'in de staat waarin het zich bevindt' en 'zoals beschikbaar'

Bruikbare bronnen:
Op het internet zijn veel bronnen beschikbaar, die publiek domein zijn en daarmee vrij en zonder restricties te gebruiken voor Pophistorie.nl.
Ook bestaan er bronnen waar wel eigendomsrecht voor geldt, maar die toch vrij gebruikt kunnen worden.
En dan zijn er nog bronnen waarop copyright van toepassing is, maar die desondanks zeer bruikbaar zijn voor het verzamelen van informatie voor
artikelen mits er bij gebruik sprake is van bronvermelding.

Informatie:
Alle informatie vermeld op of verkregen via deze website is van algemene informatieve aard en is alleen bedoeld voor algemeen gebruik.
Die informatie kan niet worden opgevat als persoonlijk of zakelijk advies.
Aan die informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Het overnemen van documenten en andere, beschikbaar op de site, is enkel toegelaten voor informatiedoeleinden, voor persoonlijk of privé-gebruik.
Andere reproducties of gebruik van kopieën voor ander gebruik is niet toegestaan.
Hoewel de grootste zorg wordt besteed aan de inhoud van deze club kan niet worden uitgesloten dat enige informatie onjuist of onvolledig is.
Pophistorie.nl staat niet in voor de juistheid van de aard en inhoud van de informatie vermeld op of verkregen via deze club.

Links en verwijzingen:
Deze club kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten.
Pophistorie.nl houdt geen toezicht op die andere websites en heeft geen enkele controle op die andere websites.
Pophistorie.nl staat dan ook niet in voor de volledigheid of juistheid van de inhoud van die andere websites of de beschikbaarheid en werking van
die andere websites.

Beschikbaarheid en toegankelijkheid website:
Pophistorie.nl doet haar uiterste best om onderbrekingen in de beschikbaarheid en toegankelijkheid van deze website te voorkomen.
Pophistorie.nl staat er echter niet voor in dat deze club op elk gegeven moment geheel vrij zal zijn van enige onderbrekingen in de beschikbaarheid en
toegankelijkheid van deze website of andere technische problemen.
Ondanks hierboven gestelde punten kan een gegarandeerde uptime van 99,9% worden gegeven.

Elk persoon of instituut die van oordeel is dat zijn/haar rechten geschonden worden door het gebruik van de materialen op deze club, wordt
vriendelijk verzocht contact op te nemen met de beheerder van deze club

* Gebruikte cq. geraadpleegde video applicaties, streaming platforms, video platforms.


(open and free to use)
Youtube, Dailymotion, Vimeo, Metacafe, Vevo, Twitch, The Internet Archive, 9Gag TV, Veoh, DTube, IGTV, Facebook Watch, Flickr,
OK.ru, Mail.ru, Rutube, Ivi.ru, YouKu, iQiyi, Tencent Video, Yandex
, LeVidia, BitChute, 5Movies, LookMovie.io, Putlocker, HDMovies en andere

 

Resumerend:
Genoemde platforms bevatten een grote hoeveelheid meest A/V materiaal.
Vrijwel allen stellen video afleveringen van TV series en films beschikbaar, vrij van enige vorm van restrictie.
Aldus is het voor de bezoeker mogelijk deze vrij te bekijken en eventueel te downloaden.
Aanspraken vanwege auteursrechten (in ruime zin) zijn gezien de openbaar vrij bereikbare/ter beschikking gestelde files op
Pophistorie.nl derhalve niet van toepassing maar uitsluitend te verhalen op voornoemde platforms.photo google_translate_logo_zps8a8818dc.jpg

 

 

 Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats een reactie

Je moet ingelogd zijn om een reactie te mogen plaatsen. Klik hier om in te loggen.